kontakt

Certifikata

Rosa paraqet marka dhe pajisje me cilësi të lartë me prejardhje nga kudo nëpër botë, duke e përdorur standardin botëror me qëllim që të fitohen rezultate të jashtëzakonshme për klientët tanë. Dëshmi për punën tonë janë certifikatat nga markat tona më të mira, dhe më të rëndësishmet prej tyre janë të paraqitura në vazhdim.

Pse ne

E themeluar në vitin 1999, Roda Dooel është lider në tregun maqedonas me pjesën më të madhe në segmentin e materialeve të konsumit të destinuara për industrinë automobilistike. Por nuk ndalon këtu, domethënë në vitin 2009 Rosa Dooel e zgjeron veprimtarinë e saj edhe në territorin e Kosovës, me çka e zgjeron kapacitetin e saj, duke vepruar në territorin e 2 shteteve me vetë atë u imponua nevoja edhe për zgjerim në segmentet e tjera të degëve industriale, siç janë industria e drurit, industria e metalit etj.