kontakt

Lajme

TRAJNIME PËR TË PUNËSUARIT

Çdo vit, gjatë kohës së muajve shtator dhe tetor, Rosa organizon trajnime për të punësuarit e saj si edhe për konsumatorët e rinj potencialë me të cilët ka bashkëpunim të ...

Më shumë