kontakt

Cilët jemi ne

Rosa Dooel është kompani që i përfaqëson markat R-M, Car System, Novol, Farecla, Festool, Sata, Devilbiss etj. dhe i shërben klientët në mënyrë të suksesshme nga industria automobilistike me pajisje dhe materiale konsumi me të cilat arrihen rezultatet më të mira në operacionet e tyre servisuese.

E themeluar në vitin 1999, Roda Dooel është lider në tregun maqedonas me pjesën më të madhe në segmentin e materialeve të konsumit të destinuara për industrinë automobilistike. Por nuk ndalon këtu, domethënë në vitin 2009 Rosa Dooel e zgjeron veprimtarinë e saj edhe në territorin e Kosovës, me çka e zgjeron kapacitetin e saj, duke vepruar në territorin e 2 shteteve me vetë atë u imponua nevoja edhe për zgjerim në segmentet e tjera të degëve industriale, siç janë industria e drurit, industria e metalit etj.

Rosa në vitin 2009 e zgjeroi veprimtarinë e saj edhe në territorin e Kosovës, me atë që i zgjeron kapacitetet e saj duke vepruar në territorin e dy shteteve. Rosa bëhet konkurrent i theksuar i tregut automekanik që është dëshmi për cilësinë që e ofron nëpërmjet shërbimeve të saj.

Sigurojmë pajisje dhe materiale me cilësi të lartë që nga viti 1999

Kujdesemi për çdo klient

Shpresoj se në portalin tonë të internetit do t’i gjeni informacionet që i keni të nevojshme. Nëse keni çfarëdo lloj pyetje, sugjerime ose kërkoni bashkëpunim afarist, do të qaseni lehtë tek informacionet tona të kontaktit.

Me respekt,
Vllado Tasevski
Drejtori i Përgjithshëm
Rosa DOOEL

Pse ne

E themeluar në vitin 1999, Roda Dooel është lider në tregun maqedonas me pjesën më të madhe në segmentin e materialeve të konsumit të destinuara për industrinë automobilistike. Por nuk ndalon këtu, domethënë në vitin 2009 Rosa Dooel e zgjeron veprimtarinë e saj edhe në territorin e Kosovës, me çka e zgjeron kapacitetin e saj, duke vepruar në territorin e 2 shteteve me vetë atë u imponua nevoja edhe për zgjerim në segmentet e tjera të degëve industriale, siç janë industria e drurit, industria e metalit etj.