контакт

CAR SYSTEM

Ако нашите поправки се невидливи, тогаш успешно сме ја завршиле работата.

Висококвалитетните производи и перфектно поврзаните системи се основа за совршени резултати за сите поправки на автомобилите. CARSYSTEM Ви нуди професионални исправки на автомобилот и на бојата заедно со целосен спектар на современи алати и технологии, од типот на абразиви, па се до цинк спрееви - сето тоа од еден единствен извор.

Нашиот каталог има разбирлив спектар на CARSYSTEM производи кои се прецизно скроени за да ги задоволат секојдневните потреби на професионална работилница.

Побарувачката создава врски

CARSYSTEM мрежата на дистрибуција моментално покрива повеќе од 50 држави.

Уште од 1989-та година се повеќе и повеќе партнери се вклучија во нашата силна мрежа. За тоа време нашите производи и системи се ставени во употреба на пет континенти.