контакт

DeVILBISS

Во 1990 година DeVilbiss компанијата стана дел од Illinois Tool Works од Гленвју, Чикаго.

Оваа аквизиција го забрза развојот на брендот на DeVilbiss. Компанијата продолжува да е лидер во сите сегменти на пазарите за доработка и полирање.

DeVilbiss спреј пиштолите се користат денес во боење на дрво, пластика, метални и стаклени производи ширум светот. Пазарите на компанијата ги вклучуваат автомотивните индустрии за доработка и полирање, за производство на мебел, апарати за домаќинство, морски и авионски превоз. Каде и да се потребни слоеви за боење потребни за перформанси или за изглед, DeVilbiss може да понуди ефективни и висококвалитетни системи за нанесување. DeVilbiss системоте можат да се најдат во многу врсти на нанесување, од производствени линии со висок капацитет до центри за поправување на штета.