контакт

NOVOL

NOVOL дистрибуира производи на големо во Западна и Источна Европа, Австралија, Нов Зеланд, Средниот Исток и Африка.

Ние произведуваме преку 1.300 различни производи во 10 производствени линии. Нашите простории за производство и складирање надминуваат 17.000 метри квадратни. Годишното производство е 18.200 тони со 13.000 тони извезени во речиси 50 држави ширум светот. Потребите за специфичните маркети се адресирани преку нашите партнери за размена од Германија, Русија и Украина.

3-ТЕ СТОЛБОВИ НА УСПЕХОТ НА NOVOL

NOVOL производите користат најнови технологии и материјали одбрани од насекаде ширум светот.
NOVOL производите го осигуруваат ефективното функционирање на модерните автомеханичарски салони.
NOVOL производите гарантираат целосно задоволство и лојалност на клиентите.