контакт

Nova Verta

40 ГОДИНИ ИСКУСТВО

Речиси 40 години искуство ја направи Nova Verta International светски лидер во производството на опрема за боење со спреј со даундрафт технологијата.

Создадена во 1968, нашата компанија се релоцирање на нов простор од 20.000 метри квадратни; зграда во срцето на Италија и Европа, стратешки позиционирана за логистика и услуги.

Најразличните развои во производствениот процес доведоа до нова автоматска линија, која содржи линија за сечење од најновата генерација, бројчано контролирани машини и роботизирани машини за превиткување. Базирано на цврстото знаење, нашите оддели за истражување и развој се високо развиени бизниси кои задоволуваат наразлични потреби, секогаш ставајќи акцент на производственото инженерство.