контакт

CELETTE

CELETTE ги потврдува и обновува своите вредности и амбиции, одржувајќи го својот имиџ преку посветеност за долготраен прогрес.

Елементите се составуваат и комбинираат во повеќе конзистентни легури, нагласувајќи ја цврстината на структурата создавајќи поинтензивна енергија и динамика на облиците инспирирани од движењето.

Сликата станува побогата во светло, материјали и релјефи, што го позиционира CELETTE во реалноста на висока технологија во непрекинат развој.

Црвената боја во логото се одржува и ги нагласува надворешностите на емблемот. Името CELETTE ја задржува својата традиционална сина боја, така што типографијата е благо променета со текот на годините со цел да се добие поенергичен израз.

Компанијата го осигурува продолжувањето на приказната и на брендот одржувајќи ја довербата на неговите партнери повеќе од 50 години преку привилегирани комерцијални врски.

  • Опрема за кола
  • Опрема за заварување
  • Систем за исправување
  • Систем за мерење