контакт

Dow

Во Dow Automotive Systems, фокусот се става на соработка и партнерство.

Клиентите ја носат можноста, Dow ги обезбедува материјалите, и заедно се создава исклучително автомобилско решение. Без разлика дали станува збор за стандарди на безбедност, барања за тежината, структурални унапредувања или составување на дизајн од повеќе материјали, Dow испорачува одржливи, реално идеи.

Вашиот успех е и наш успех

Нашите клиенти вклучуваат светски производители и испорачувачи на автомобилски и комерцијален транспорт како и поправки за двата пазари. Преку децениите на искуството се создава докажан пристап до решавањето на проблеми. Лабораториите и способностите за производство се први во светот.