kontakt

CAR SYSTEM

Nëse riparimet tona janë të padukshme, atëherë e kemi përfunduar punën në mënyrë të suksesshme.

. Produktet me cilësi të lartë dhe sistemet e lidhura në mënyrë të përsosur janë bazë për rezultate të përkryera për të gjitha riparimet e automobilave. CARSYSTEM ju ofron riparime profesionale të automjetit dhe të ngjyrës së bashku me spektër të plotë të veglave dhe teknologjive bashkëkohore, të llojit të abrazivëve, dhe deri tek sprejeve të zinkut - e gjithë ajo nga një burim i vetëm.

Katalogu ynë ka spektër të kuptueshëm të produkteve CARSYSTEM që janë të qëndisur në mënyrë preçize që t’i plotësojnë nevojat e përditshme të punëtorisë profesionale.

KËRKESA KRIJON LIDHJE

Rrjeti i distribuimit CARSYSTEM momentalisht mbulon më shumë se 50 shtete.

Që prej vitit 1989 gjithnjë e më shumë partnerë u përfshinë në rrjetin tonë të fuqishëm. Për atë kohë produktet dhe sistemet tona janë të vëna në përdorim në pesë kontinente.