kontakt

Dow

Në Dow Automotive Systems, fokusi vendoset në bashkëpunim dhe partneritet.

Klientët e sjellin mundësinë, Dow i siguron materialet, dhe së bashku krijohet zgjidhje automobilistike e jashtëzakonshme. Pa dallim nëse bëhet fjalë për standarde të sigurisë, kërkesa për peshën, përparime (avancime) strukturale ose krijim të dizajnit nga më shumë materiale, Dow dorëzon ide të qëndrueshme, reale.

SUKESI JUAJ ËSHTË SUKSESI YNË

Klientët tanë përfshijnë prodhues botërorë dhe dorëzues të transportit automobilistik dhe komercial si edhe riparim për të dyja tregjet. Gjatë dekadave të përvojës krijohet qasje e dëshmuar për zgjidhjen e problemeve. Laboratorët dhe aftësitë për prodhim të parët në botë.