kontakt

ProGlass

ProGlass GmbH është e krijuar në vitin 2002 dhe që atëherë është furnizuesi më i madh i veglave për xhama të automjeteve në Evropë.

Spektri ynë i produkteve është i orientuar drejt kompanisë që punon në biznesin me xhama për automjete. Pa dallim nëse garazhi është i vogël ose punëtori e madhe, shitësi i autorizuar, profesionisti për xhama për automjete ose industria për prodhim të automjeteve, gjithmonë vendoset theks në prodhuesin e automjetit. Në të gjitha ato fusha veglat tona janë të përdorura në mënyrë të suksesshme. Për shkak të spektrit tonë të gjerë mund t’i ofrojmë çdo klienti vegël ideale për nevojat e tij. Përveç spektrit të furnizuar mirë nga vegla të ndryshme për mënjanim të xhamit nga automjetet, gjithashtu mund ta gjeni thuajse edhe çdo vegël elektrike ose pneumatike që ekziston në treg.

  • Vegla dore për zëvendësim të xhamit
  • Vegla për zëvendësim të xhamit i përparm
  • Instalim të xhamave
  • Riparim të xhamave të automjeteve dhe mënjanim të gërvishtjeve
  • Teknologji sensorësh