kontakt

CELETTE

CELETTE i vërteton dhe rinovon vlerat dhe ambicionet saj, duke e mirëmbajtur imazhin e saj nëpërmjet përkushtimit për progres afatgjatë. Elementet përbëhet dhe kombinohen në më shumë legura konsistente, duke e theksuar fortësinë e strukturës duke krijuar energji më intensive dhe dinamikë të formave të frymëzuara nga lëvizja.

Pamja bëhet më e pasur në dritë, materiale dhe relieve, që e pozicionuan CELETTE në realitetin e teknologjisë së lartë në zhvillimin e pandërprerë.

Ngjyra e kuqe në logo mbahet dhe i thekson pjesën e jashtme të emblemës. Emri CELETTE e mban ngjyrën e tij tradicionale blu, kështu që tipografia është ndryshim i ëmbël me kalimin e viteve me qëllim që të fitohet theksim më energjik.

Kompania e siguron vazhdimin e tregimit dhe të markës duke e mirëmbajtur besimin e partnerëve të saj për më shumë se 50 vjet nëpërmjet lidhjeve të privilegjuara komerciale.

  • Pajisje për makinë
  • Pajisje për saldim
  • Sistem për drejtim
  • Sistem për matje