kontakt

Hedson Technologies - IRT

Hedson Technologies zhvillon dhe prodhon produkte që i plotësojnë nevojat e klientëve tanë dhe pritjet e tyre për cilësi të lartë dhe funksionalitet të jashtëzakonshëm.

Kombinimi i suksesshëm i dizajnit teorik dhe kontrollit praktik të Hedson Technologies, në laboratorët tanë ose së bashku me partnerë me renome, është bazë e fuqishme për produkte me cilësi të lartë me performancë të lartë. Performanca gjithashtu tregon se produkti jo vetëm që është i dizajnuar që ta lerë shenjën më të vogël të mundshme mbi mjedisin jetësor gjatë kohës së përdorimit, por e njëjta vlen edhe për të gjithë procesin pasues.

Në majën e cilësisë së lartë të produkteve gjithashtu ka fokus të fuqishëm për sigurim të cilësisë që e vlerëson çdo klient i dytë. Puna ditore është e karakterizuar nëpërmjet përmirësimeve afatgjata kështu që punojmë në pajtueshmëri me standardin për cilësi ISO 9001 dhe ISO 14001. Gjithsej, ajo rezulton me cilësi të lartë që Hedson Technologies e përfaqëson.

  • Drester – e themeluar në vitin 1978
  • IRT – e themeluar në vitin 1967
  • Hedson Technologies – e themeluar në vitin 1999 si rezultat i bashkimit të Drester dhe IRT
  • Herkules – e themeluar në vitin 1974 – e blerë nga Hedson Technologies në vitin 2005
  • Trisk – e themeluar në vitin 1988 – e blerë në vitin 2006
  • Në vitin 2014 Hedson Technologies është blerë nga Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB, grup solid dhe i njohur mirë privat suedez i njohur për fokusin afatgjatë të industrisë.