kontakt

Macroll

Kompania Cartotecnica Marcheschi është e krijuar në vitin 1979. Ekziston në treg si kompani që përpunon letër për më shumë se 35 vjet. Selia e kompanisë është në lokacion të ri me sipërfaqe prej 6000m2 nga të cilat 3000m2 janë në pjesën e brendshme. Ekzistojnë katër linja prodhimi që i plotësojnë punën me rrotulla letre nga të gjitha madhësitë.

Makineria më e re është e përfshirë në ciklin e prodhimit, është destinuar ndaj prodhimit të rrotullave plastike. Tradita, përvoja, ndryshimet në teknologji, investimet në industri, standardet me cilësi të lartë dhe spektri i plotë i shërbimeve për klientët mundësojnë që kompania Cartotecnica Marcheschi të rritet në mënyrë progresive drejt pozicionit të rëndësishëm në treg.

Në vitet e fundit kompania nën markën MACROLL specializon në prodhimin dhe transformimin e copave të letrës së rrafshëta dhe të ashpra për përdorim në industrinë automobilistike, në punëtori, paketim dhe ushqim. Në vazhdim, klientëve tanë u është mundësuar që t’i personalizojnë produktet që janë të siguruara nëpërmjet cilësisë së fortë dhe stabile me kalimin e kohës.