kontakt

Ecotechnics

Ecotechnics është e themeluar në vitin 1995 me qëllim prodhimin e sistemeve teknologjike të avancuara për sallonet e sotme për riparime të automjeteve..

Spektri i produkteve të Ecotechnics mishëron filozofi të re pune që përfshin më pak intervenim me dorë (manual) me motorin dhe shërbim më të mirë nëpërmjet përdorimit të procesit prodhues që kujdeset për mjedisin rrethues.

Për vetëm disa vite, Ecotechnics u bë lider botëror në sektorin e ajrit të kondicionar, nëpërmjet përdorimit të ekspertizës teknike në zhvillimin e produkteve të reja, përmbajtje të re të standardit dhe paraqitje të patentave të reja të modeleve dhe prototipave. Ajo është e kryer nëpërmjet përdorimit të salloneve të ekspozimit me hapësirë të madhe dhe institucione trajnimi që mundësojnë testim praktik dhe demonstrim të automjeteve.