kontakt

CEBORA

Kompania është e themeluar nga ana e Emiliano Genarali në vitin 1954 kur në mënyrë origjinale ishte quajtur CEB (Konstruktor Elektromekanik Bolonja). Linja e parë e produkteve e formuar nga Kompania kanë qënë bateri për karikim dhe elektroda të veshura për saldim. Në vitin 1963 СЕВ u bashkua me kompaninë ОРА për prodhim të shtesave për rrota dhe me krenari e paraqitën kompaninë e re CEBORA. Në atë kohë grupi i të punësuarve numëronte 40 njerëz me qarkullim vjetor prej 2.000.000.000 Lira Italiane. Më vonë një copë metali e shtypi planin për aftësinë e Cebora që të prodhojë metalin e vetë si kabinaina për aparate saldimi dhe karrikues për bateri. Zhvillimi dhe zgjerimi i Cebora vazhdoi nëpër vitet 60-të dhe në vitet 70-të dhe në fillimin e vitit 1980 ishte ndërtuar ndërtesë e re në Cordiano di Granarolo (Bolonja). Të dyja divizionet: Saldim dhe industri, kishin organizim të plotë dhe pavarësi për operacion.